AVANTURA 2017 - PAKET 2000

PAKET AKTIVNOSTI 2000

 

AKTIVNOSTI U PAKETU:

 1. SIGURNOST NA MORU – EDUKACIJA DJECE
 2. SCUBA PROBNO RONJENJE – RONJENJE SA OPREMOM UZ INSTRUKTORA
 3. KOSTIMIRANA ANIMACIJA – RIMSKA NOĆ
 4. KAYAK SAFARI – EDUKACIJA O SIGURNOM KAYAKARENJU NA MORU
 5. VODENI PARK – ZABAVA NA VODI
 6. JET-SKI SAFARI – EDUKACIJA O PLOVIDBI MOREM 

Objašnjenje aktivnosti sa opisom i cijenama u paketu:

 1. SIGURNOST NA MORU – Edukativni program za djecu u trajanju 1 sat koji odrađuju Instruktori ronilačkog tima za spašavanje iz vode pri Uredu za upravljanje u hitnim situacijama Grada Zagreba nositelji Medalje Grada Zagreba za sanaciju u poplavi , Slavonija 2014. Kroz program do sada prošlo preko 7000 djece iz Zagrebačkih škola.
 2. PROBNO RONJENJE – Edukacija djece i mladih o ronjenju, opremi i opasnostima. Program izvode Instruktori ronjenja u trajanju od 1 sat. Ronjenje sa kompletnom ronilačkom opremom do dubine 5 metara u pratnji Instruktora ronjenja, u ronjenju  - polaznik – Instruktor.
 3. KOSTIMIRANA ANIMACIJA – RIMSKA NOĆ – Poseban kostimirani edukativno povijesni program uz statiste, Rimljane i Rimljanke u trajanju 1 sat. Inovativni pristup u interaktivnoj učionici o vremenu Rimskog carstva, gladijatora, Imperatora i povijesnih priča. Gozba i igre gladijatora u programu. Djeca aktivno uključena u program kroz igru i likovnu radionicu.
 4. TEČAJ KAYAKARENJA NA MORU - Edukativni program u trajanju od 4 sata sa uključenim praktičnim vježbama na moru i dodatnom sigurnosnom zaštitnom opremom. Program izvode ronioci i Instruktori NEMO RESCUE TEAM -a u pratnji pomoćnog plovila RESCUE.
 5. VODENI PARK – ZABAVA NA VODI – uživanje i zabava na napuhanim elementima velikog vodenog parka sa mnogo prepreka 1 sat. Voditelj grupe djece u pratnji na vodenom parku.
 6. JET-SKI SAFARI – edukativni program teorije i prakse o plovidbi morem, sigurnosni elementi, zaštitna oprema, komunikacija, propisi. Program izvode pripadnici specijalističke postrojbe za spašavanje sa vode pri Uredu za upravljanje u hitnim situacijama Grada Zagreba, skiperi tvrtke NEMO-ADRIA UPRAVLJA PLOVILOM, program u trajanju od 2 sata.

CIJENA PAKETA – 2.000,00 kuna / kartica  ( PDV uključen )
NAPOMENA: Kartica se koristi po planu i programu tvrtke za svaki dan u dogovoru sa voditeljima grupe i animacijom tvrtke NAZOR. Po izvršenim aktivnostima ista se na kartici poništava bušenjem. KARTICA OSTAJE U VLASNIŠTVU DJETETA ILI KORISNIKA  

REZERVACIJE I KUPNJA:

info@nemo-adria.com